ระบบ AI และหุ่นยนต์ทำงานแทนคนในประเทศไทย

อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าประเทศไทยบ้านเรานั้นยังไม่มีการนำระบบ AI หรือนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานแทนคนอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีระบบ AI หรือมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนนั้น แน่นอนว่าคนไทยอาจจะต้องตกงานกันเป็นลำดับ บริษัทห้างร้านหลายที่สามารถนำหุ่นยนต์และระบบ AI มาทำงานแทนได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินให้กับการจ้างแรงงานคนอื่นต่อไป ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศอื่นๆก็มีความกังวลในเรื่องเหล่านี้เช่นกัน หลายๆประเทศจึงยังไม่นำเข้าระบบ AI และหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนคน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายประเทศและประเทศไทยบ้านเรายังจำกัดการนำเข้าระบบเหล่านี้เข้ามาทำงานแทนคน แต่ในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะมีการอนุญาตให้โรงงานต่างๆ รวมถึงบริษัทห้างร้านได้นำระบบเหล่านี้เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาระบบ AI และโรบอทที่อาจจะต้องถูกทำมาใช้ทำงานแทนมนุษย์ คนทั่วไปจะได้เตรียมพร้อมรับมือหาช่องทางที่จะช่วยให้มีรายได้เกิดขึ้นในอนาคต

คนที่จะได้ประโยชน์เมื่อมีระบบ AI และหุ่นยนต์ทำงานแทนคนเข้ามาในประเทศไทยนั้น นอกจากเจ้าของกิจการหรือห้างร้านโรงงานต่างๆแล้ว ก็ยังมีคนที่มีความสามารถในการควบคุมระบบ ได้แก่ วิศวกรและโปรแกรมเมอร์ หรือคนที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมที่จะสามารถกำกับการทำงานของระบบเหล่านี้ให้สามารถทำงานได้ดีและยิ่งคนที่สามารถโปรแกรมควบคุมให้ระบบเหล่านี้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ว่าช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร แน่นอนว่าคนๆนั้นจะมีโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นและเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด แต่คนที่ไม่มีทักษะด้านนี้ รวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ไปต่อนั้น หากท่านเป็นเพียงคนทำงานทั่วไปที่ใช้ทักษะแบบเดิมๆที่คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ไม่ต่างจากท่าน ทราบหรือไม่ว่าท่านเองอาจจะเสี่ยงตกงานหรือรายได้ลดลงหลายเท่า หรือไม่ท่านก็อาจจะต้องแบกภาระการทำงานที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นหลายเท่า เพราะจะต้องทำงานแข่งขันกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่รายได้ของท่านอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นและเสี่ยงที่จะมีรายได้ลดลงอีกด้วย

ดังนั้นเราจะต้องตั้งรับเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดี ก่อนที่ระบบเหล่านี้จะเข้ามา เราจะต้องเรียนรู้แนวทางที่จะช่วยให้เราอยู่รอดในอุตสาหกรรมของเรา อาทิเช่น เรียนรู้การควบคุมระบบ AI และหุ่นยนต์ หาทักษะการเขียนโปรแกรมเพิ่ม สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบด้านนี้ ท่านควรจะเลือกเรียนสาขาด้านจิตวิทยา เพราะการเรียนด้านจิตวิทยานั้น ไม่ว่าอย่างไร ระบบ AI ก็ไม่มีวันทดแทนได้

References: