การกู้เงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

การกู้เงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง เรียกว่า “ผู้กู้” มีความต้องการที่จะใช้เงินแต่เนื่องจากมีเงินสดไม่พอต่อการลงทุน ผู้กู้จึงไปขอยืมจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง คือ “ผู้ให้กู้” โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้กู้จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาที่กำหนด

สิ่งที่เราควรจะต้องทราบก่อนการกู้เงิน คือ เราจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองแล้วเลือกประเภทของสินเชื่อที่เราต้องการจะกู้เงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง หลังจากนั้น ควรอ่านเงื่อนไขและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยละเอียด หาเงินกู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *